Delegerte Løsninger | Mercer Norge

Pensjon og Kapitalforvaltning

Delegerte Løsninger

Delegerte løsninger innenfor kapitalforvaltning kombinerer Mercers globale og veletablerte prosess for forvalterevaluering, vår ekspertise innen porteføljekonstruksjon, implementeringsplattform og globale innkjøpskraft.

6 hovedmomenter

For en institusjonell investor mener vi det er 6 hovedmomenter som må henge sammen og samspille for å sikre en effektiv styringsmodell for investeringene.

 

Løsningene er fleksible og det er opp til kunden å avgjøre hva de ønsker å delegere, og hvor involverte de ønsker å være i hvert ledd.

En fullstendig delegert tilnærming frigjør kundens tid til å konsentrere seg om de områdene som har størst betydning, for eksempel investeringsstrategien som styret har det ultimate ansvaret for.

De beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser

Med Mercer’s erfaring på disse områdene og utbredte tilgang til de beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser, kan vi tilby konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for våre kunder. I tillegg vil vår risikostyring, forvaltermonitorering og operasjonelle due diligence bidra til et solid rammeverk for kontroll og styring av kundenes kapital.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt