Investeringsløsninger | Mercer Norge

Defined Contribution Plans

Pensjon og Kapitalforvaltning

Investeringsløsninger

Investeringsløsninger innenfor kapitalforvaltning kombinerer Mercers globale og veletablerte prosess for forvalterevaluering, vår ekspertise innen porteføljekonstruksjon, implementeringsplattform og globale innkjøpskraft. Mercer's Globalt Assets Under Delegated Management er over $220 milliarder.

6 hovedmomenter

For en institusjonell investor mener vi det er 6 hovedmomenter som må henge sammen og samspille for å sikre en effektiv styringsmodell for investeringene.

 

Investeringsløsningene er fleksible og det er opp til kunden å avgjøre hva de ønsker å delegere, og hvor involverte de ønsker å være i hvert ledd.

En fullstendig delegert tilnærming frigjør kundens tid til å konsentrere seg om de områdene som har størst betydning, for eksempel investeringsstrategien som styret har det ultimate ansvaret for.

De beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser

Med Mercer’s erfaring på disse områdene og utbredte tilgang til de beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser, kan vi tilby konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for våre kunder. I tillegg vil vår risikostyring, forvaltermonitorering og operasjonelle due diligence bidra til et solid rammeverk for kontroll og styring av kundenes kapital.

Making Retirement Work

Few organizations have Mercer’s deep experience in developing defined contribution plans. Our global and local knowledge help you develop a plan that  is creating your desired outcomes and can sustain your members over time.

If you’d like more information on how to make sure your plan is founded on sound business principles, please contact us.

Bærekraftige Investeringer og ESG

Bærekraftige investeringer referer ofte til investorers håndtering av «ESG» (environmental, social og governance) - faktorer.  ESG-begrepet favner bredt, og det inkluderer områder som selskapsorganisering, klima- og miljøforhold, vann- og ressursbruk, HMS, menneske- og barnerettigheter, anti-korrupsjon og styre- og ledelseskompetanse.

Gjennom implementering av ESG-faktorer i investeringene vil investorer kunne skape langsiktige og bærekraftige verdier, noe som er et viktig aspekt for Mercer.
  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt