Investeringsløsninger innenfor kapitalforvaltning kombinerer Mercers globale og veletablerte prosess for forvalterevaluering, vår ekspertise innen porteføljekonstruksjon, implementeringsplattform og globale innkjøpskraft. Mercer's Globalt Assets Under Delegated Management er over $220 milliarder.
6 hovedmomenter

For en institusjonell investor mener vi det er 6 hovedmomenter som må henge sammen og samspille for å sikre en effektiv styringsmodell for investeringene.

 

Investeringsløsningene er fleksible og det er opp til kunden å avgjøre hva de ønsker å delegere, og hvor involverte de ønsker å være i hvert ledd.

En fullstendig delegert tilnærming frigjør kundens tid til å konsentrere seg om de områdene som har størst betydning, for eksempel investeringsstrategien som styret har det ultimate ansvaret for.

De beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser

Med Mercer’s erfaring på disse områdene og utbredte tilgang til de beste forvalterne innenfor alle aktivaklasser, kan vi tilby konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for våre kunder. I tillegg vil vår risikostyring, forvaltermonitorering og operasjonelle due diligence bidra til et solid rammeverk for kontroll og styring av kundenes kapital.

Mercer — a lifeline for your defined contribution retirement plans

Mercer works closely with our clients to provide tools and services that may improve employee retirement incomes and optimize employer outcomes. Some examples of our market-leading, client-driven tools and services include:

  • Global DC management: helping clients analyze their plans both globally and locally and optimizing plan design features
  • Financial wellness: evaluating workforce characteristics to drive campaigns and client objectives
  • Mercer LifetimePlus®: providing Australian plan members with a market-leading approach to de-accumulate assets and reduce longevity risk
  • Mercer investment platforms: utilizing our institutional investment experience to provide competitive and compelling investment options to all clients
  • This includes our Delegated DC offering (US), Mercer Super Trust® (Australia), Aspire™ (Ireland), Mercer Workplace Savings (UK), Mercer Wise 401(k)SM (US) and many more

Making retirement work

Few organizations have Mercer’s deep experience in developing defined contribution plans. Our global and local knowledge help you develop a plan that  is creating your desired outcomes and can sustain your members over time.

If you’d like more information on how to make sure your plan is founded on sound business principles, please contact us.

How Mercer can help

Mercer can help design, plan, optimize, and manage customized defined contribution plans globally and locally.

Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt

Mercer's Pensjon og Investering Solutions