Risikostyring | Mercer Norge

Pensjon og Kapitalforvaltning

Risikostyring

Et bevisst forhold

Alle institusjonelle investorer må ta noe risiko for å nå sine mål, og det er viktig å være bevisst på hvilken risiko man ønsker å ta. Slik vi ser det handler ikke risikostyring om å unngå risiko, men om å ha et bevisst forhold til hvilken risiko man har, hvilken risikokapasitet man kan utnytte, samt å identifisere den riktige risikoen som man får betalt for.

Vår brede kompetanse

Som kunde av Mercer skal man oppleve at risikostyringen blir løftet til et strategisk, overordnet nivå. Vi er opptatte av å se på helheten i risikobildet, og unngår fragmentert risikostyring, for eksempel mellom aktiva- og passivasiden. Våre kunder nyter godt av vår brede kompetanse som strekker seg over flere områder innenfor langsiktig kapitalforvaltning, forpliktelser m.m.

Vår tilnærming til risikostyring inkluderer følgende steg:

  • Etablere en risikostrategi som hensyntar kundens kapasitet og vilje til å ta risiko. Vi lager også egen strategi for alle relevante delrisikoer (forsikringsrisiko, investeringsrisiko, m.m.)
  • Fastsette risikorammer og handlingsregler
  • Implementere strategien gjennom å identifisere hvilken risiko man får betalt for å ta
  • Kontinuerlig overvåkning og scenariotesting

Spesialistteam innenfor enkeltsektorer

Vi er opptatte av å gi våre kunder god kunnskap om risikoen de tar og fokuserer derfor på kompetansebygging hos våre kunder gjennom våre leveranser. Vi har også spesialistteam innenfor enkeltsektorer, for eksempel innen forsikring, som vil kunne bidra med kunnskap, erfaring og analyser i særskilte problemstillinger som måtte komme opp.

Eksempelleveranser innenfor risikostyring kan være:

  • Stresstesting
  • Sensitivitetstesting
  • Asset Liability Management (ALM analyser)
  • Totalrisiko
  • Scenarioanalyser
  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt