Investeringsrådgivning og -verktøy | Mercer Norge

Investeringsrådgivning og -verktøy

Pensjon og Kapitalforvaltning

Investeringsrådgivning og -verktøy

Langsiktig kapitalforvaltning

Rådgivning innenfor langsiktig kapitalforvaltning er blant Mercers kjerneleveranser. Med vår lange erfaring og dyptgående kunnskap om finansielle markeder tilbyr vi rådgivning innenfor investeringsstrategi, strategisk og taktisk allokering, forvalterseleksjon, forvalterevaluering, porteføljerapportering, m.m.

Innkjøpskraft

Som en av verdens største investeringsrådgivere nyter våre kunder godt av vår samlede innkjøpskraft. Globalt har vi ca. 75 billioner NOK i kapital under rådgivning, noe som setter oss i en unik posisjon til å forhandle priser hos de beste forvalterne på vegne av våre kunder. I Norge har vi over 200 milliarder NOK i kapital under rådgivning.

Mercer Inisghts

Mercer Insight er et internasjonalt ledende verktøy innen forvalterevaluering og benyttes i dag av banker, forvaltere, statlige fond, stiftelser og pensjonskasser for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag i valg av forvalter og strategi.

Mercer Insight er knyttet opp mot vår globale forvalterdatabase (GIMD) og gir både kvalitativ og kvantitativ analysedekning av mer enn 6 000 forvaltere og 30 000 ulike strategier. Vårt globale analyseteam på 144 analytikere har ratet over 10 000 av disse strategiene og stadig flere fond blir inkludert i vår forvalterdatabase. Beste rating er A og laveste er C. Ratingen uttrykker Mercers mening om strategiens evne til å skape meravkastning over tid.

Kvalitativ og kvantitativ analysedekning

Den kvalitative delen dekker forvalterens investeringsprosess og videre inn på idégenerering, porteføljekonstruksjon, implementering og ledelse av forvalterorganisasjonen. På denne måten kan investor få innblikk i om porteføljekonstruksjonen følger forvalterens filosofi, samt hvor robust denne prosessen er sammenlignet med tilsvarende konkurrerende strategier i markedet.

Den kvantitative delen hjelper investor med å forstå kildene til historisk avkastning og porteføljens karakteristika. Dette inkluderer beregning av nøkkeltall som tracking error, information ratio, sharpe ratio, beta, men også grafisk sammenligning av historiske beholdninger og stilanalyser. Mercer Insight gjør det enkelt å vurdere en enkeltforvalter opp mot et større univers.

Bærekraftige Investeringer og ESG

Bærekraftige investeringer referer ofte til investorers håndtering av «ESG» (environmental, social og governance) - faktorer.  ESG-begrepet favner bredt, og det inkluderer områder som selskapsorganisering, klima- og miljøforhold, vann- og ressursbruk, HMS, menneske- og barnerettigheter, anti-korrupsjon og styre- og ledelseskompetanse.

Gjennom implementering av ESG-faktorer i investeringene vil investorer kunne skape langsiktige og bærekraftige verdier, noe som er et viktig aspekt for Mercer.
  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt