Pensjon og Kapitalforvaltning

Investeringsrådgivning og -verktøy

 

Langsiktig kapitalforvaltning

 

Rådgivning innenfor langsiktig kapitalforvaltning er blant Mercers kjerneleveranser. Med vår lange erfaring og dyptgående kunnskap om finansielle markeder tilbyr vi rådgivning innenfor investeringsstrategi, strategisk og taktisk allokering, forvalterseleksjon, forvalterevaluering, porteføljerapportering, m.m.

Innkjøpskraft

Som en av verdens største investeringsrådgivere nyter våre kunder godt av vår samlede innkjøpskraft. Globalt har vi ca. 75 billioner NOK i kapital under rådgivning, noe som setter oss i en unik posisjon til å forhandle priser hos de beste forvalterne på vegne av våre kunder. I Norge har vi over 200 milliarder NOK i kapital under rådgivning.

Improving Surplus and Reducing Risks

Growth in assets relative to liabilities is a key tool for helping defined benefits plans meet their final obligations and funding objectives, and it requires an effective portfolio construction. Our investments team examines the major and minor asset classes and market/return drivers to create an optimal strategic plan to meet surplus growth objectives with an appropriate risk profile. Our experience and knowledge of the market and managers allow us to construct a portfolio of managers and funds to implement this strategic allocation in a way that improves potential returns and is cost-effective. At the same time, a deep understanding of the drivers of liability values and changes is critical to managing total pension risk. Our dedicated pension risk team and broad actuarial experience offer our clients truly comprehensive solutions.

Innovation Backed by In-depth Research

Critical to all our work is our dedication to research and innovation. Manager research, sophisticated risk and factor modeling, dynamic asset allocation, and pension surplus risk budgeting are some of the key areas in which we create positive results for our defined benefits clients. Our goal is to provide the insight and analysis to help you understand tomorrow, today.

How Mercer Can Help

Mercer can help defined benefits plans manage persistent risks, such as market volatility, uncertain liabilities, and pressure to reduce expense and contributions.

Interested in the Monthly Report? Subscribe now

Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt

Mercer Pensjon og Investering

Mercer Inisghts

Mercer Insight er et internasjonalt ledende verktøy innen forvalterevaluering og benyttes i dag av banker, forvaltere, statlige fond, stiftelser og pensjonskasser for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag i valg av forvalter og strategi.

Mercer Insight er knyttet opp mot vår globale forvalterdatabase (GIMD) og gir både kvalitativ og kvantitativ analysedekning av mer enn 6 000 forvaltere og 30 000 ulike strategier. Vårt globale analyseteam på 144 analytikere har ratet over 10 000 av disse strategiene og stadig flere fond blir inkludert i vår forvalterdatabase. Beste rating er A og laveste er C. Ratingen uttrykker Mercers mening om strategiens evne til å skape meravkastning over tid.

Kvalitativ og kvantitativ analysedekning
Den kvalitative delen dekker forvalterens investeringsprosess og videre inn på idégenerering, porteføljekonstruksjon, implementering og ledelse av forvalterorganisasjonen. På denne måten kan investor få innblikk i om porteføljekonstruksjonen følger forvalterens filosofi, samt hvor robust denne prosessen er sammenlignet med tilsvarende konkurrerende strategier i markedet.

Den kvantitative delen hjelper investor med å forstå kildene til historisk avkastning og porteføljens karakteristika. Dette inkluderer beregning av nøkkeltall som tracking error, information ratio, sharpe ratio, beta, men også grafisk sammenligning av historiske beholdninger og stilanalyser. Mercer Insight gjør det enkelt å vurdere en enkeltforvalter opp mot et større univers.