Forvalteranalyse | Mercer Norge

Pensjon og Kapitalforvaltning

Forvalteranalyse

Mercer Insight er et internasjonalt ledende verktøy innen forvalterevaluering og benyttes i dag av banker, forvaltere, statlige fond, stiftelser og pensjonskasser for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag i valg av forvalter og strategi.

Mercer Insight er knyttet opp mot vår globale forvalterdatabase (GIMD) og gir både kvalitativ og kvantitativ analysedekning av mer enn 6 000 forvaltere og 30 000 ulike strategier. Vårt globale analyseteam på 144 analytikere har ratet over 10 000 av disse strategiene og stadig flere fond blir inkludert i vår forvalterdatabase. Beste rating er A og laveste er C. Ratingen uttrykker Mercers mening om strategiens evne til å skape meravkastning over tid.

Kvalitativ og kvantitativ analysedekning

Den kvalitative delen dekker forvalterens investeringsprosess og videre inn på idégenerering, porteføljekonstruksjon, implementering og ledelse av forvalterorganisasjonen. På denne måten kan investor få innblikk i om porteføljekonstruksjonen følger forvalterens filosofi, samt hvor robust denne prosessen er sammenlignet med tilsvarende konkurrerende strategier i markedet.

Den kvantitative delen hjelper investor med å forstå kildene til historisk avkastning og porteføljens karakteristika. Dette inkluderer beregning av nøkkeltall som tracking error, information ratio, sharpe ratio, beta, men også grafisk sammenligning av historiske beholdninger og stilanalyser. Mercer Insight gjør det enkelt å vurdere en enkeltforvalter opp mot et større univers.

Fokus på ESG

I tillegg til rating av forvalter og strategi blir det gjort en vurdering i forhold til hvilken grad ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) er integrert i investeringsprosessen.  Her benyttes det samme rammeverket som ved evaluering av forvalteren, dvs i hvilken grad ESG benyttes i idégenereringen, porteføljekonstruksjonen, implementeringen og av ledelsen i forvaltningsorganisasjonen. Beste rating er ESG1 og laveste er ESG4, hvor førstnevnte indikerer at forvalteren er ledende innen integrering av ESG-faktorer og aktiv ledelse i sine kjerneprosesser.

Sammenligne forvalterhonorar

Vår nye «trends» modul gjør det mulig å sammenligne forvalterhonorarer innenfor ulike aktivaklasser.

1,3 % årlig meravkastning

Våre A-ratede forvaltere har gjennomsnittlig gitt 1,3% årlig meravkastning siden oppstart.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt