Pensjon og Kapitalforvaltning

Aktuartjenester

Aktuartjenester til pensjonskasser er blant Mercers kjerneleveranser. Vi er et av de største uavhengige aktuarmiljøene i Norge og leverer et meget bredt spekter av aktuarielle tjenester og rådgivning.  

Vi gjennomfører analyser for riktig prising av pensjons- og forsikringsrisiko. 

Forståelse av risiko og optimal utnyttelse av risikokapasitet er sentralt for god styring av virksomheten. Våre aktuarer foretar simuleringsanalyser og vurderinger på kort og lang sikt for optimal risikoutnyttelse sett både fra passivasiden (forsikring) og aktivasiden (stresstester, ALM analyser og vurdering av kapitalkrav).

Fleksible systemer

Vi har egne fleksible systemer slik at vi kan være i forkant av utviklingen og levere beregninger/analyser/simuleringer når det skjer endringer i rammebetingelsene eller for å kontrollere beregninger fra andre systemer.  

  • Ansvarshavende aktuar
  • Premieanalyser
  • Forsikringsstrategi og Totalrisik strategi
  • ALM analyser (Asset and liability modelling)
  • Risikostyringsfunksjon
  • IORP-II
  • M&A
  • Endring av pensjonsordninger og konstruksjon av kompensasjon/overgangsordninger
A Results-Driven Approach

At Mercer, we’re focused on delivering health and retirement benefits that produce tangible, measurable outcomes tied to your strategic business goals. Outsourcing benefits administration to Mercer can help relieve the headaches of running a benefits program: cost increases, administrative burdens, pension risks, and legislative issues. Mercer’s innovative approach to benefits administration streamlines the process for you while educating employees and empowering them to make better decisions.

Global Scope, Local Expertise

Mercer’s global footprint means we have resources in the market that speak the language, understand the culture, and follow the new laws and regulations. Rules and regulations regarding health care and retirement plans vary dramatically from country to country.

Holistic and Client-Focused

Working with Mercer Benefits Administration means taking advantage of our over 22 years of insights and experience. We work closely with clients, using a strategy-first consultative process that surfaces issues and leads to real-world solutions.

Ta kontakt med oss i Mercer Norge om du ønsker mer informasjon
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt

Mercer's Pensjon og Investering Solutions