Pensjon og Kapitalforvaltning | Mercer Norge

Pensjon og Kapitalforvaltning | Mercer Norge

Våre leveranser

Pensjon og Kapitalforvaltning

Dagens finansmarkeder er mer komplekse og volatile enn noensinne, og dette krever en omstendelig og grundig prosess for alle investeringsbeslutninger. Ekspertise, erfaring og spesialisering er nødvendig for å kunne ta høyde for mangfoldet av faktorer som påvirker dine investeringer. Dette er kompetanse som Mercer kan bidra med. Mercers globale team på 1 300 eksperter og mer enn 130 forvalteranalytikere har dyptgående kunnskap innen forvalterevaluering, finansiell rådgivning og løsninger som kan gi din bedrift og dine ordninger gode og objektive investeringsråd. Med lang erfaring i Norge innenfor både aktuartjenester og investeringsrådgivning kan vi bistå våre kunder med skreddersydde løsninger av høy kvalitet innenfor alle områder av både aktiva- og passivasiden.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid.
*Obligatoriske felt