Det kreves varsomhet og ekspertise å levere målrettede og kvalitative pensjons- og forsikringsgoder som er konkurransedyktige, kostnadseffektive og i samsvar med gjeldene lovgivning samtidig som kompensasjonene skal være i henhold til bedriftens nedfelte visjon og strategi. Ved å la Mercer administrere ansattgodene settes deres HR-avdeling i stand til å takle endringene og samtidig holde bedriftens strategi på stø kurs.

En resultatdrevet strategi

Mercer leverer pensjons- og forsikringsgoder, som gir håndfaste og målbare resultater, knyttet til dine strategiske forretningsmål. La Mercer administrere ansattgodene - sammen vil vi sørge for at kompensasjonsprogrammet er kostnadseffektivt, omfangsmessig i tråd med nedfelt HR strategi, administrasjonseffektivt og compliant med gjeldende lover og regler. Mercers strategi for å administrere ansattgoder effektiviserer prosessen for deg, samtidig som medarbeiderne informeres og settes i stand til å ta bedre beslutninger.

Globalt omfang. Lokal ekspertise.

Mercers globale tilstedeværelse betyr at vi har ressurser i alle lokale markeder som snakker språket, forstår kulturen og har god kunnskap om lokale lover og regler. De juridiske forsikringsforutsetningene kan variere svært mye fra land til land.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid.
*Obligatoriske felt