Mercer Marsh Benefits (MMB) gir et helhetsperspektiv på ansattgoder. 

Vi tror på å bygge en lysere fremtid for våre kunder og deres ansatte ved å hjelpe dem med å møte dagens utfordringer. Vi er en totalleverandør og kan tilby sømløse løsninger.

 

 

 

 

Pensjons og Forsikringsmegling

Pensjons og Forsikringsmegling

Forsikringsmegling i MMB er mer enn optimalisering av innkjøp og plassering av kundens forsikringsprogram. Vi ønsker å være en samarbeidspartner på flere nivåer som bidrar til å forbedre ulike HR-relaterte funksjoner hos våre kunder. Kostnadsbesparelser oppleves ikke kun som et resultat av anbudsprosesser vi gjennomfører, men også ved avlastning av intern tid brukt på forsikringsrelatert administrasjon og spørsmål fra ansatte. Med vår brede ekspertise vil vi kunne implementere effektive int

Lære mer

 

 

Investment solutions for not-for-profits and charities

Frivillige Forsikringer

MMB opplever at ansatte har svært ulike behov avhengig av livssituasjon og eksisterende økonomi. Mange har behov for økonomisk trygghet utover offentlige goder og bedriftsbetalte pensjons- og forsikringsordninger. Vi kan bidra med en overordnet kartlegging av hvilke tilleggsgoder de ansatte i din bedrift kan ha behov for, samt fremforhandle gode tilbud på produkter som er skreddersydd dine ansattes behov.

 

 

Administrasjon og forvaltning av ansattgoder

Administrasjon og forvaltning av ansattgoder

MMB leverer pensjons- og forsikringsgoder, som gir håndfaste og målbare resultater, knyttet til dine strategiske forretningsmål. La MMB administrere ansattgodene - sammen vil vi sørge for at kompensasjonsprogrammet er kostnadseffektivt, omfangsmessig i tråd med HR strategien, administrasjonseffektivt og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Lære mer

 

 

Bærekraftig Innskuddspensjonsordning

Bærekraftig Innskuddspensjonsordning

MMB kan hjelpe deg å belyse utfordringene knyttet til innskuddspensjon og hvilke tiltak som kan iverksettes til fordel for arbeidsgiver og arbeidstaker. Pensjonsbeslutninger tatt i dag kan fort komme tilbake som en pensjonsboomerang i fremtiden. Hvis du ikke gjør noe, står du i fare for at pensjonsboomerangen slår kraftig tilbake.

Lære mer
Innkjøpsfellesskap

Innkjøpsfellesskap

MMB har etablert flere innkjøpsfelleskap hvor vi benytter markedskunnskap og volum til å oppnå økt innkjøpskraft for å fremforhandle svært attraktive og konkurransedyktige vilkår og betingelser for våre kunder.

Lære mer

Snakk med en Mercer Marsh Benefits konsulent

 

 

*Obligatoriske felt