18 februar 2021, 13:00 – 13:45 (CET)

Infrastruktur – En fremtidsrettet aktivaklasse med store muligheter

 

Infrastruktur bidrar til at moderne samfunn fungerer. Det er typisk industrier med høye inngangsbarrierer som jernbaner, veier, havner, flyplasser, ledningsnett med mer, som betjener næringslivet og husholdningene i et land eller område. De siste årene har fornybar energi kommet inn som en vesentlig del av et lands infrastruktur.

 

Infrastrukturinvesteringer grupperes ofte i forhold til sektor, kontanstrømsprofil, varighet og markedets modenhet og kan betraktes som en sammensatt aktivaklasse som det kan være vanskelig å navigere i.

 

Samtidig er dette en voksende aktivaklasse. Det er begrenset vilje og mulighet for nasjoner å finansiere nye prosjekter samtidig med at det er et stort behov for nye investeringer for å fremme det grønne skifte og for å innfri FNs bærekraftsmål.

 

I Mercer jobber vi tett med infrastrukturinvesteringer verden over, og vil benytte den økende interessen innen feltet til å gi en grundig innføring i aktivaklassen.

 

I dette webinarer vil vi dekke:

  • En oversikt over infrastruktur som aktivaklasse
  • Infrastruktur og bærekraftige investeringer
  • Hvordan sette opp et investeringsprogram for infrastrukturinvesteringer
  • Hva du skal du se etter i valg av forvalter
  • Hva vil en infrastrukturinvestering tilføre din investeringsportefølje

Mercer er en av verdens ledende investeringsrådgivere og har jobbet tett med alternative investeringer og infrastruktur i mer enn 25 år, og gir råd til investorer med mer enn $100bn investert i alternative markeder, med 190 eksperter ansatt på området. Dette seminaret vil være på engelsk og ledes av vår ekspert på alternative investeringer Charles De Lezardiere i samarbeid med Per Haagensen.

 

Seminaret er åpent for alle, men er spesiellt rettet mot institusjonelle investorer som ønsker å orientere seg i dette markedet.

Speakers

Charles De Lezardiere
Charles De Lezardiere
Senior Investment Consultant, Alternatives, Mercer United Kingdom
Per Haagensen
Per Haagensen
Senior Investment Consultant, Mercer Norge

DATE: 

18 februar 2021

Time: 

13:00 – 13:45 (CET)

Questions: