Mercer

Talent

TALENT I NORGE

Health leverer produkter og rådgivningstjenester knyttet til HR-området generelt og belønning spesielt. Vi bistår bedrifter med å utvikle og tilpasse belønning og incentiver, prosesser og funksjoner, stillinger og organisasjon.

Vi bistår med:

- Internasjonal og nasjonal kompensasjonsinformasjon –rapporter, verktøy og analyser av kompensasjon, goder og praksis i markedet

- Rådgivning og konsulenttjenester rundt alle former for kompensasjon (lønn, bonus / incentiver, forsikringer og andre goder)

- Stillingsvurderinger, rolleklassifisering (International Position Evaluation) og kartlegging av organisatoriske utfordringer

- Rådgivning for å tiltrekke, utvikle og beholde talent og kompetanse i bedriften (for eksempel HR strategi, Talent Management og Performance Management)

- Informasjon og rådgivning rundt ansatte i utenlandstjenester (Global Mobility)

 • Forecast Talent Needs
  • Ensure that the right people are in the right jobs, at the right location, at the right price, at the right time.

   LOGG INN >
 • Engage Employees
  • Inspire and align your people, ensuring that change is embraced and strategic business drivers are understood.

   LOGG INN >
 • Mobilize Workforce
  • Fulfill strategic business requirements by proactively managing the relocation, up-skilling, and retooling of key talent.

   LOGG INN >
 • Reward Performance
  • Design and implement executive and workforce rewards programs to secure key talent, enhance business performance, and withstand external scrutiny.

   LOGG INN >
 • Assess Talent
  • Evaluate the performance, readiness, potential, and job fit of your key talent.

   LOGG INN >
 • Develop Skills
  • Enhance leader and manager capability to motivate employees, influence career decisions, champion talent management, and shape an organization’s culture.

   LOGG INN >

Engage Employees

Inspire and align your people, ensuring that change is embraced and strategic business drivers are understood.

Learn More

Mobilize Workforce

Fulfill strategic business requirements by proactively managing the relocation, up-skilling, and retooling of key talent.

Learn More

Reward Performance

Design and implement executive and workforce rewards programs to secure key talent, enhance business performance, and withstand external scrutiny.

Learn More

Develop Skills

Enhance leader and manager capability to motivate employees, influence career decisions, champion talent management, and shape an organization’s culture.

Learn More

RELATED SOLUTIONS

Technology Solutions

Mercer's Talent Technology Solutions Portfolio By bringing together the powerful combination of consulting and information and enabling it with the right technology, Mercer assists organizations with their human resource and talent challenges more effectively than any other global talent consulting company. Access Talent Impact

Nylige aktiviteter

Mercer

TALENT TAKES CENTER STAGE AS A STRATEGIC PRIORITY

Learn why effective workforce planning — ensuring that the right people are in the right jobs, at the right location, and at the right price — is emerging as a critical element of a successful talent strategy.  Learn More

Mercer

QUALITY-OF-LIVING RANKINGS SPOTLIGHT EMERGING CITIES

Mercer’s latest Quality of Living survey recognizes emerging cities that have invested to improve their quality of living.  Learn More

Mercer

The People Process: Talent Assessment In M&A

This article explores why it is critical to assess the target company’s human capital with the same rigor that is applied to the other significant assets during a merger or acquisition.  Learn More

GLOBAL TALENT CONTACTS

  • Global
  • Orland Ashford
  • President, Mercer Talent Business New York Email
  • Asia, Middle East & Africa
  • Susan Haberman
  • Talent Region Business Leader Chicago Email
  • Europe & Pacific
  • Ilya Bonic
  • Talent Region Business Leader Geneva Email
  • Latin America
  • Susan Haberman
  • Talent Region Business Leader Chicago Email
  • North America
  • Orlando Ashford
  • President, Mercer Talent Business New York Email

BACK TO TOP