Kompensasjon for ledelse og styre - Executive Rewards | Mercer Norge

HR og Career

Kompensasjon for ledelse og styre - Executive rewards

Mercer tilbyr rådgivning til både toppledelsen og styret i norske og internasjonale bedrifter.  Vi har ekspertise på topplederkompensasjon og prestasjons- og incentivsystemer.

Hvordan vi kan hjelpe

Våre rådgivere kan gjennom deres kompetanse og omfattende data kan hjelpe deg med:

  • Å forbedre evnen til å tiltrekke, beholde og motivere nøkkel talent  i ledelsen
  • Gi rett lønn i forhold til organisasjonens strategiske behov og relevante sammenligningsgrunnlag
  • Å overholde alle lover, regler og aksjonærenes krav og retningslinjer

Behold og motiver ledelsen

Å ha de rette lederne i organisasjonen kan være den mest kritiske faktoren for suksess. Mercer kan hjelpe deg med å tiltrekke, beholde og motivere den globale og lokale ledelsen som er nødvendig for et langsiktig organisatorisk fortrinn.

Vi hjelper organisasjoner å fastsette lønninger som er i tråd med deres strategiske behov og sammenligningsgrunnlag for ledelse bonusordninger, incentiver og totalpakke for ledelse.

Belønning med et trygt grunnlag

Vår rådgivning bygger på:

Samarbeid: Våre konsulenter bruker sin kompetanse og erfaring til å gi råd og veiledning, ikke kun data
Flere synsvinkler: Vi vurderer aksjonærer, styremedlem, firma, og ansattes perspektiver
Markedsdata: Vi bruker ledende markedsdata fra alle relevante kilder for å møte dine behov. Våre informasjonsløsninger for lederlønnsfastsettelsen kombinerer Mercer kompensasjonsdata for lederstillinger.
Objektivitet: Vi har etablert globale forretningsstandarder for å håndtere potensielle interessekonflikter som ligger i å gi råd til styre og ledelse angående kompensasjon av ledere.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt